Feestelijke aftrap vernieuwd Sport- en Preventieakkoord 2023-2026

NUNSPEET – Maandagavond tekenden wethouder Jennifer Elskamp en wethouder Mark van de Bunte het vernieuwde Sport- en Preventieakkoord 2023 – 2026. Daarna nodigde Wilco Huisman, leider van de avond, de vertegenwoordigers van de aanwezige organisaties uit ook hun handtekening te komen zetten. Hij sprak vol lof over de situatie in Nunspeet: “De structuur staat en deze herijking is een levend akkoord tot stand gekomen dankzij de actieve bijdragen van tientallen inwoners, ondernemers en organisaties uit de sport, welzijn, gezondheid, zorg, politiek, gemeente, onderwijs en kinderopvang.”

Belangstellend vroeg Wilco de wethouders naar hun toekomstvisie. Wethouder Elskamp antwoordde dat zij hoopte dat er ook hiervoor aandacht en financiële steun vanuit Den Haag zou komen en wethouder van de Bunte vertelde al erg blij te zijn met de behaalde resultaten en vooral ook trots op het onlangs behaalde certificaat ‘Uniek Sporten’ voor het nieuwe sportcomplex De Wiltsangh, dat ook mede dankzij een bijdrage vanuit het akkoord gerealiseerd kon worden. Dit houdt in dat ook mensen met een fysieke beperking de mogelijkheid tot sporten wordt geboden.

Succesverhalen en kennismaking

Twee succesverhalen, die mede dankzij de steun vanuit het akkoord konden worden gerealiseerd, werden deze avond gedeeld. Jorn ten Have van Watersportvereniging Veluwemeer vertelde over de restauratie van hun ‘gezonken’ startschip de Titia, vernoemd naar de kleindochter van François Adriaan Molijn. Femmy Borsboom van de Nunspeetse Bridge Club beantwoordde vragen over de met de vier Nunspeetse bridgecubs gezamenlijk georganiseerde kennismakingsproeverijen, die ruim twintig deelnemers aan de net gestarte bridge beginnerscursus heeft opgeleverd. Vervolgens werden de aanwezigen gevraagd zich te verdelen in twee groepen. Een groep kwam buiten actief in beweging onder leiding van Annemarie van Deelen van Sportbedrijf Nunspeet met spellen uit het sport- & spel uitleenmateriaal: het KanJam frisbee spel, midgetgolf en pijl & boogschieten. De andere groep kon onder leiding van Koos Dekker van de Nunspeetse Bridge Club deelnemen aan een mini ‘proeverij’ en kennismaken met het bridge kaartspel.

Zeven thema’s centraal

De naam Sport- en Preventieakkoord dekt misschien niet de helemaal de lading, want in het akkoord staan namelijk zeven thema’s centraal: dagelijks functioneren, meedoen, kwaliteit van leven, zingeving, mentaal welbevinden en lichaamsfuncties. Samen werken aan een sportief en gezond leven in onze samenleving staat hierbij centraal. Meer informatie over dit akkoord vind je hier.

Deel dit bericht